اخبار روز

سازمان بسیج عشایری استان اصفهان

. به گزارش خبر نگار سازمان بسیج عشایر استان اصفهان : به مناسبت روز بسیج عشایر دیدار تاریخی عشایر…

شهید اله کرم محمود صالحی به سال 1318 همزمان با رویش طبیعت در خانواده مذهبی از ایل بزرگ بختیاری در…

به گزارش خبر نگار سازمان بسیج عشایر استان  اصفهان : سرهنگ کیانی نژاد گفت دومین جلسه کار گروه …

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج عشایر استان : فرمانده حوزه مقاومت بسیج عشایری سید الشهدای بیان داشت…

سازمان بسیج عشایری استان اصفهان

به گزارش خبر نگار سازمان بسیج عشایراستان اصفهان : فرمانده حوزه مقاومت بسیج عشایری جهانگیر خان…

بیانیه و مصاحبه

راهکار حل مشکلات اقتصادی جامعه نگاه به درون است
سردار سیف در جلسه با نخبگان سیاسی ، فرهنگی فریدن

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج عشایری اصفهان : جلسه با نخبگان فرهنگی و سیاسی شهرستان فریدن با حضور…

کوچ عشایر
گزارش تصویری/

عشایر و کوچ نشینان در کوچ بهاره خود به مراتع شهرستان شهرضا‎ اصفهان رسیدند. ​

آداب و رسوم ماه رمضان در ایل قشقایی عشایر اصفهان
در گفتگو اختصاصی با بسیج عشایر/

به گزارش خبرنگار بسیج عشایر؛ مصاحبه ای با یکی از عشایر ایل قشقایی در مورد آداب و رسوم در ماه مبارک…

آئین عزاداری عشایر اصفهان در ایام محرم
بسیج عشایر اصفهان :

به گزارش بسیج عشایر اصفهان؛ با شروع محرم ماه خون و قیام عشایر اصفهان نیز همچون دیگر مردمان این…

گردشگری

راهکار حل مشکلات اقتصادی جامعه نگاه به درون است
سردار سیف در جلسه با نخبگان سیاسی ، فرهنگی فریدن

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج عشایری اصفهان : جلسه با نخبگان فرهنگی و سیاسی شهرستان فریدن با حضور…

کوچ عشایر
گزارش تصویری/

عشایر و کوچ نشینان در کوچ بهاره خود به مراتع شهرستان شهرضا‎ اصفهان رسیدند. ​

آداب و رسوم ماه رمضان در ایل قشقایی عشایر اصفهان
در گفتگو اختصاصی با بسیج عشایر/

به گزارش خبرنگار بسیج عشایر؛ مصاحبه ای با یکی از عشایر ایل قشقایی در مورد آداب و رسوم در ماه مبارک…

آئین عزاداری عشایر اصفهان در ایام محرم
بسیج عشایر اصفهان :

به گزارش بسیج عشایر اصفهان؛ با شروع محرم ماه خون و قیام عشایر اصفهان نیز همچون دیگر مردمان این…

تبلیغات

تبلیغات

شهدای ایل

ایل

سازمان امور عشایر ایران

عشایر

خبر ملی

ایران