اخبار روز

به گزارش خبر نگار سازمان بسیج عشایر استان  اصفهان : سرهنگ کیانی نژاد گفت دومین جلسه کار گروه …

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج عشایر استان : فرمانده حوزه مقاومت بسیج عشایری سید الشهدای بیان داشت…

سازمان بسیج عشایری استان اصفهان

به گزارش خبر نگار سازمان بسیج عشایراستان اصفهان : فرمانده حوزه مقاومت بسیج عشایری جهانگیر خان…

سازمان بسیج عشایری استان اصفهان

به گزارش خبر نگار سازمان بسیج عشایر: در جهت رشد و تقویت استعداد های دانش آموزان مناطق عشایری از…

سازمان بسیج عشایری استان اصفهان

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج عشایر استان اصفهان :در راستای خدمات رسانی به مناطق محروم عشایری با…

بیانیه و مصاحبه

راهکار حل مشکلات اقتصادی جامعه نگاه به درون است
سردار سیف در جلسه با نخبگان سیاسی ، فرهنگی فریدن

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج عشایری اصفهان : جلسه با نخبگان فرهنگی و سیاسی شهرستان فریدن با حضور…

کوچ عشایر
گزارش تصویری/

عشایر و کوچ نشینان در کوچ بهاره خود به مراتع شهرستان شهرضا‎ اصفهان رسیدند. ​

آداب و رسوم ماه رمضان در ایل قشقایی عشایر اصفهان
در گفتگو اختصاصی با بسیج عشایر/

به گزارش خبرنگار بسیج عشایر؛ مصاحبه ای با یکی از عشایر ایل قشقایی در مورد آداب و رسوم در ماه مبارک…

آئین عزاداری عشایر اصفهان در ایام محرم
بسیج عشایر اصفهان :

به گزارش بسیج عشایر اصفهان؛ با شروع محرم ماه خون و قیام عشایر اصفهان نیز همچون دیگر مردمان این…

گردشگری

راهکار حل مشکلات اقتصادی جامعه نگاه به درون است
سردار سیف در جلسه با نخبگان سیاسی ، فرهنگی فریدن

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج عشایری اصفهان : جلسه با نخبگان فرهنگی و سیاسی شهرستان فریدن با حضور…

کوچ عشایر
گزارش تصویری/

عشایر و کوچ نشینان در کوچ بهاره خود به مراتع شهرستان شهرضا‎ اصفهان رسیدند. ​

آداب و رسوم ماه رمضان در ایل قشقایی عشایر اصفهان
در گفتگو اختصاصی با بسیج عشایر/

به گزارش خبرنگار بسیج عشایر؛ مصاحبه ای با یکی از عشایر ایل قشقایی در مورد آداب و رسوم در ماه مبارک…

آئین عزاداری عشایر اصفهان در ایام محرم
بسیج عشایر اصفهان :

به گزارش بسیج عشایر اصفهان؛ با شروع محرم ماه خون و قیام عشایر اصفهان نیز همچون دیگر مردمان این…

تبلیغات

تبلیغات

شهدای ایل

ایل

سازمان امور عشایر ایران

عشایر

خبر ملی

ایران